PTEiLCHZ Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Oddział Kraków
Konferencja naukowa

Współczesne problemy
chorób zakaźnych i inwazyjnych

   
12 stycznia 2008 (sobota)
                                 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kraków, ul. Św. Łazarza 16
http://www.cdk.cm-uj.krakow.pl

   
09:00 – 10:00 Choroby odkleszczowe w Polsce
- dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz
10:00 – 11:00 Choroby tropikalne importowane do Polski
- prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:15 Inwazja Echinococcus multilocularis – narastające zagrożenie w kraju i Europie
- prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak
12:15 – 13:15 Toksoplazmoza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
- dr hab. n. med. Małgorzata Paul
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:00 Biegunka podróżnych – współczesne standardy postępowania
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
14:00 – 14:30 Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej na HIV,
HBV i HCV – dr hab. n. med. Aleksander Garlicki
14:30 – 14.45

Dyskusja

14:30

Poczęstunek

   
Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat i 6 pkt. edukacyjnych

 

 

 

 

  Strona główna
  Władze
  Statut
  Planowane zebrania
  Archiwalne zebrania
  Inne konferencje
  Deklaracja członkowska
  Ważne linki
  Kontakt