PTEiLCHZ Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Oddział Kraków

 

VI Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych 

Kraków, 19 stycznia 2013 r.
Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232  

Organizator 

Klinika Chorób Zakaźnych
Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Patronat Honorowy
Prof. dr hab. Piotr Laidler
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 

Program konferencji

 

 

 

  Strona główna
  Władze
  Statut
  Planowane zebrania
  Archiwalne zebrania
  Inne konferencje
  Deklaracja członkowska
  Ważne linki
  Kontakt